Noi reguli in sistemul sanitar de la 1 aprilie 2018

2210
Stethoscope

Creșterea accesului persoanelor asigurate la medicamente și servicii medicale, debirocratizarea și transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, dar și disciplina contractuală a acestora sunt măsuri din noul contract-cadru pe anul 2018, care va intra în vigoare din data de 1 aprilie.

Actul normativ prevede că, începând cu data de 1 iulie, asigurații vor putea obține medicamentele cu și fără contribuție personală de la oricare farmacie din țară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, arată Agerpres.

Similar, și investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relații contractuale.