Romania este a 3-a tara din Europa din perspectiva nivelului inflatiei medicale in 2017

653

Implementarea strategiilor integrate de sănătate și wellbeing, fundamentate pe capacitățile digitale de procesare a datelor relevante, va fi un factor esențial în gestionarea costurilor tot mai mari ale programelor de beneficii pentru sănătatea forței de muncă. Concluzia este rezultatul studiului realizat de Mercer Marsh Benefits care arată creșterea de 3 ori mai mare față de rata inflației a costurilor cu serviciile medicale.

Studiul Medical Trends Around the World realizat in 2018 se fundamentează pe datele colectate de la 225 de asigurători din 62 de țări. Raportul indică faptul că angajatorii au posibilitatea de a gestiona mai bine costurile asistenței medicale și de a îmbunătăți avantajele pentru angajații lor.

În timp ce sănătatea mintală este menționată ca fiind al treilea factor de risc, circa 40% dintre asigurătorii care au răspuns la studiu indică faptul că angajatorii nu acoperă prin planurile oferiteaccesul angajaților la serviciile de consiliere personală.

Angajatorii sunt încurajați să adopte o abordare integrată a sistemului de wellbeing, în care sănătatea mintală este recunoscută alături de sănătatea fizică, ca fiind unul dintre elementele esențiale pentru a sprijini angajații. În plus, având în vedere așteptările forței de muncă de astăzi, bazate pe experiența digitală a consumatorilor, angajatorii și asigurătorii vor trebui să investească în capabilități digitale și de analiză a datelor. În prezent, 1 din 6 asigurători nu oferă soluții digitalizate de rezolvare a daunelor.

“Asigurările de sănătate vor fi transformate semnificativ în avantajul asiguraților” declară Andrew Perry, Managing Director, Mercer Marsh Benefits. “Studiul cu privire la tendințele medicale la nivel global confirmă faptul că există o competiție între companiile de asigurări pentru a colecta și utiliza cât mai eficient datele pacienților. În situația în care se vor înregistra progrese în acest domeniu, acest lucru va sprijini angajatorii să răspundă mai bine nevoilor angajaților și să atingă un obiectiv larg al unui sistem de sănătate accesibil și orientat către calitate”.

In Romania, potrivit studiului, inflația aferentă serviciilor medicale a fost de 15% în 2017. Acest indicator calculat pe baza informațiilor furnizate de asigurătorii locali indică faptul că, în România, costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu față de media consemnată în Europa. Nivelul de 15% al inflației medicale în 2017 poziționează România ca a 3-a țară din Europa din perspectiva creșterii costurilor cu serviciile medicale. Doar Serbia și Lituania au consemnat valori superioare ale inflației medicale în perioada analizată.

Silvia Dumitrescu, Manager Mercer Marsh Benefits Romania, considera ca „sporirea investițiilor în infrastructura medicală privată, avansul tehnologic alături de creșterea costurilor salariale în domeniul public au contribuit la atingerea nivelului actual al inflației aferente serviciilor medicale. E nevoie ca angajatorii să-și fundamenteze strategiile de HR pe analiza integrata a datelor relevante despre sanatatea angajatilor, in scopul implementarii unor programe de beneficii cât mai eficiente din perspectiva costurilor”.

Raportul se fundamentează pe informațiile furnizate de asigurători despre creșterea costurilor medicale comparativ cu rata inflației pentru fiecare dintre piețele prezentate. Documentul are la bază și informațiile transmise de companiile de asigurări legate de tipurile, costurile și frecvența daunelor medicale în care au fost implicați angajații companiilor ce oferă asigurările medicale ca beneficiu pentru salariații lor, în anul 2017. Rezultatele pentru Statele Unite ale Americii nu sunt incluse în acest studiu întrucât criteriile de raportare sunt diferite. Potrivit Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans 2017, costurile cu serviciile medicale acoperite pentru angajați au crescut cu 2.6% în SUA pe parcursul anului precedent.